Уроци / Lessons


 Индивидуални уроци

Индивидуални уроци по английски, немски, френски и словашки език за деца

Обучението на деца провеждам по специализирани учебници, 
в зависимост от възрастта и нивото на владеене на езика. 
Възможно е уроците да следват и учебния материал от 
училище. За всеки ученик изготвям индивидуален план 
на обучение. 
Продължителността на един учебен час е 45 мин. 
Един урок се състои от два учебни часа.
Занятията се провеждат в дома на учениците. 
Поемам ангажимент само за кварталите на район "Младост".

Индивидуални и Скайп-уроци по английски, немски, френски и словашки език за възрастни

Предлагам много добра и ефективна система за обучение 
по Скайп, по английски и френски език.
Посещения по домовете поемам за живеещите в кварталите 
на район "Младост". 
При допълнителна уговорка може и за други райони.

Обучения в малки групи за деца и възрастни

Възможно е обучение в малки групи от 4 до 6 курсисти.